Döm inte en #DÖMD

Kriminellas Revansch I Samhället (KRIS) i Sundsvall kommer under augusti och september genomföra en kampanj som går under namnet ”Döm inte en dömd”. Kampanjen går ut på att visa allmänheten att den som har begått brott under en period i livet inte ska behöva leva med den stämpeln resten av sitt liv.

Joakim Berndes
Joakim Berndes

Det är nog ingen överdrift att personer med tatueringar  och som är ärande av livets hårda skola möts med viss skepsis när de ska söka jobb eller i övrigt integrera sig i samhällets gemenskap igen.

– Vi vill få upprättelse och visa allmänheten att det finns en väg tillbaka från ett kriminellt liv. Vi vill helt enkelt tvätta bort stämpeln att en person med tatueringar måste vara kriminell. Att komma tillbaka till ett normalt liv kräver både mod och uppoffringar. Spjutspetsen för kampanjen är ändå att nå ungdomarna. Det är viktigt att vi lägger krutet på våra ungdomar. Det är i tonåren många gör sina val. Medlemmarna i KRIS Sundsvall är av olika bakgrund men har samma intentioner att förändra sina liv, säger Martin Dahlander från KRIS Sundsvall. På Sundsvalls kommun ser man positivt på den här typen av kampanjer. Kommunen har sen tidigare givit KRIS Sundsvall ett föreningsbidrag.

– Det är positivt att vårt bidrag går till den här typen av kampanjer. Det är ett bra initiativ från KRIS. Förhoppningsvis får kampanjen den effekten att vi få en bättre dialog i kommunen kring frågor gällande kriminalitet och missbruk.. I ett samhälle måste alla få plats. KRIS bidrar till att avdramatisera frågor kring missbruk och kriminalitet, säger Mikael Bäckström som jobbar på kommunens föreningsbyrå. Kampanjer som denna är behjärtansvärda – de leder ofta till diskussioner och ökar förståelsen för olikheter samt bidrar till upprättelse för personer som lever utanför samhällets normer – ”gör om gör rätt”.

Ett annat incitament är nog så viktigt – kampanjen drar med sig näringslivet på ett positivt sätt. Den här kampanjen stöds av ett lokalalt företag – Kobra Sweden som också har fått i uppdrag att vara projektledare för kampanjen. Företaget har varit KRIS behjälpliga med att ta fram affischer som skall sättas upp runt om i Sundsvall samt anordna en tävling med fina priser.annelie kris 1

Vad gjorde er på Kobra Sweden intresserade av denna utmaning?

– Vi tycker att KRIS gör ett kanonjobb. De kämpar verkligen för att hjälpa till att förändra livet för många killar och tjejer som haft det tufft i livet. Om det finns något vi kan bidra med så gör vi det. Hela samhället tjänar på att dom här killarna och tjejerna lyckas ta sig ur ett destruktivt liv och utanförskap. De ekonomiska incitamenten är inte avgörande för vårt samarbete, säger Annelie Berg, projektledare på Kobra Sweden.

Våra politiker pratar ofta om hur viktig vår välfärd är men är man beredd att betala för den? Våra eldsjälar som jobbar ideellt i olika frivillighetsorganisationer  är vår tids hjältar och en förutsättning för att bära upp välfärdens brister. Det har aldrig det har varit så viktigt som nu  att vi har organisationer som KRIS.  Det är ingen självklarhet att du får rätt hjälp av samhället om du hamnar snett i livet. Personer som slussas ut från våra anstalter i dag har ofta missbruksproblem. Många klarar inte av att vidmakthålla någon drogfrihet när de kommer ut från fängelset genom att enbart gå i öppenvård som innebär att träffa en socialsekreterare eller frivårdsassistent ett par gånger i veckan och  en sängplats på ett härbärge.

Den här målgruppen blir lätt bortprioriterade när det skall sparas pengar i kommunerna. Alternativa lösningar som substitutbehandlingar med Subetex eller liknande föreslås alltför ofta innan en missbrukare överhuvudtaget fått möjlighet att behandlas i slutenvård med en tolvstegsbehandling eller liknande. Många ungdomar som hamnar i ett drogberoende är chanslösa när samhället sviker. Men på KRIS är alla välkomna som vill och är beredda att göra en förändring i sitt liv. Alla människor är värda enandra chans.

Kampanjen följs upp med föreläsningar. Föreläsningarna startar på kulturmagasinet i Sundsvall den 31 augusti  och den 2 september.

 

Text: Christer Renlid