Ungdomar, utanförskap & ADHD

Det har varit en hektisk vecka för Johan och hans medarbetare i Unga KRIS under veckan i Almedalen. Förutom de politiker som de har träffat under veckan så hade Unga KRIS sitt seminarium Ungdomar, utanförskap & ADHD som inte är en sjukdom utan en funktionsnedsättning. Seminariet handlade om hur man kan leva med ADHD och hur man kan få hjälp utan att använda så kallade ADHD mediciner. Det var som vanligt en bra uppslutning när Unga KRIS finns på scenen i Soberian. Unga KRIS fick fram sitt budskap på ett bra sätt.2015-07-03_Almedalen_Dag_7__MG_1975

Johan och hans medarbetare var även inbjudna till att sitta i panelen på ett seminarium som Hassellarörelsen hade – där man diskuterade hur man ska förebygga att unga människor inte hamnar i kriminalitet. Enligt Johan kommer Unga KRIS att satsa ännu hårdare nästa år under Almedalsveckan nästa år. Förberedelserna är redan i full gång. Gunnar Bergström som var en av dom i panelen säger så här:

– Det finns en diskussion om ADHD verkligen finns eller om det är en illusion och att diagnosen saknat verklig grund. Denna debatt går vi inte in på här. Däremot vill vi hävda att diagnosen överanvänds och ingår tendensen i samhället att göra sociala problem rent medicinska. Några skäl för att hävda detta är att:

Antalet människor men diagnosen har tredubblats på 4 år Antalet barn med diagnoser är starkt  överrepresenterade hos ensamstående föräldrar och de med försörjningsstöd

Diagnosen är dubbelt så vanlig för barn födda sent på året Medicinering med amfetaminliknande preparat har ökat 300% 2006-11, 3,3 % av pojkarna mellan 10 och 17 åringar (2012) medicinerar.

60 000 svenskar äter amfetaminliknande medicin idag. Sverige leder ligan för vuxna användare

Hur många som får diagnosen varierar stort mellan olika län beroende på olika synsätt hos olika läkare

Sociala problem, skolproblem och skolproblem löses bäst med insatser på olika områden: med rätt bemötande, med självförtroendeskapande insatser, med resurspersoner. Det kan hända att medicinering behövs ibland, men idag har det tagit överhanden.  Det skrivs ut så generöst att medicinerna nu säljs på gatan och används av missbrukare.

Idag finns det kommuner där över 10 % av pojkarna medicineras med amfetaminliknande preparat. Det tyder på att medicineringen gått överstyr. Det finns skäl att vara orolig för vad detta leder till på sikt.

 

Text: Christer Renlid

Foto: Joakim Berndes