– Hej, jag heter Ali och är en kriminell, alkoholist och narkoman!

Jag vill börja med att tacka alla KRIS och Unga KRIS:are som arbetat och kämpat för att årets Almedalskampanjer har genomförts så bra som de har gjorts. Och ett särskilt tack till
Kerstin Käll, Gunnar Bergström, Anti Avsan och Patrik Pelosio för er medverkan. i har visat under Almedalsveckan vad vi upplever på våra föreningar runt i Sverige. Varje dag möter vi människor som lever i tungt missbruk, kriminalitet och utanförskap. Vi har under åren visat vägen för massor med människor som hamnat snett i livet och som inte känner att de passar in någonstans. I många fall känner en del sig så utanför att de till och med tar sina liv för att de inte orkar leva på livets villkor. Vi har med våra seminarier visat vad vi anser är ett problem och är oroliga för framtiden. Framför allt för de unga som kommer att hamna i missbruk, kriminalitet och utanförskap. Vi har haft läkare, forskare, terapeuter och politiker som delat med sig av sina erfarenheter om de svårigheter och konsekvenser som samhället har fått och står inför. Detta är på grund av de förändringar som skett tack vare den ökande läkemedelsassisterade behandlingen. Av den anledningen ser vi våra kamrater dö ute på våra gator.

Idag börjar människor som arbetar inom sjukvården, psykiatrin, kriminalvården, socialtjänsten med flera och förstå problematiken. De börjar lyssna på oss som levt det liv som Henrik och Terese i filmen, ”Statligt knark dödar”, har gjort. Vi som idag har skapat ett liv utan droger och kriminalitet. (Filmen finns på Youtube) I början var det tungt och jobbigt men efter en tid när känslorna börjar fungera började vi för första gången känna riktiga fina, ärliga, sanna känslor. Då visste vi att den resan vi gör verkligen är värd att göra.

Vårt liv börjar fyllas av andra saker än droger och kriminalitet, våld och kränkningar, lögner och hemligheter. Istället fylls livet med sunda vänner, ärlighet, kärlek, omtanke, mod, självkänsla och mycket mer. Ibland kan det vara bra att ta en titt i backspegeln för att se varifrån vi har kommit och se hur den verkligen var. Då fylls vi av tacksamhet och ödmjukhet inför livet. Vi vill visa besökare och politiker i Almedalen att det går att leva helt drogfri och hederlig. Just nu håller vi på och ladda inför Sverige mot narkotikakonferensen i Landskrona. Där ska vi berätta om vår väg och vad vi tror är det bästa för oss. Vi som är kriminella, alkoholister och narkomaner.

Vi är övertygade om att målet med all missbruksbehandling bör var total drogfrihet och ett tillfriskande där det finns ett liv värt att leva. Vi är oroliga, våra vänner dör där ute, hjälp oss att påverka samhället så vi får en drogfri och läkemedelsfri behandling.

 

Ali Reunanen

Vice ordförande KRIS
Kampanjansvarig Almedalen

Foto: Joakim Berndes