Stärkt Föräldraskap

KRIS Stockholm jobbar för fullt med att utveckla en viktigt verksamhet – Stärkt Föräldraskap. I projektet jobbar Sara Woldu som är ansvarig för Mammagruppen och var en av dom som stod på scenen i Soberian.

Foto Joakim Berndes
Foto Joakim Berndes

KRIS Stockholm jobbar för fullt med att utveckla en viktigt verksamhet Stärkt föräldraskap. I projektet arbetar Sara Woldu som ansvarig för målgruppen. Sara ser behovet för unga kvinnor att få hjälp med mammarollen som omfattande. Unga kvinnor som blir med barn när de befinner sig i ett missbruk vet inte alltid var de ska vända sig för att få hjälp. De flesta som deltar i mammagruppen är före detta missbrukare.

– Vi vet vad vi pratar om, säger Sara.

På vilket sätt kom du med i projektet?

– När jag kom till KRIS Stockholm hade projektet pågått en tid men det var svårt att få ihop en mammagrupp. Jag såg snabbt ett behov att unga mödrar behövde någonstans att vända sig, på den vägen är det. Jag har själv levt ett hårt liv som kantats av droger och kriminalitet. Jag vet i dag hur svårt det kan vara att komma tillbaka. Jag vet också vad som krävs för att lyckas. För mig har tolvstegsrörelsen varit avgörande för mitt tillfrisknande. Jag har därför avstått från alla typer av substitutionsbehandlingar. Ofta erbjuds nyblivna unga mödrar med missbruksproblem Subutex, metadon eller liknande. Vissa läkare tvivlar på att mödrarna klarar av sitt livslånga föräldrarskap utan dessa substitut. Jag är ett levande exempel på att det går att klara sig utan läkemedel – något jag gärna förmedlar till våra unga mödrar.  Har man väl fått dessa substitut kan det vara farligt att trappa ur från läkemedlet – risken för missfall ökar avsevärt. Det budskapet levereras till många nyblivna mödrar av läkare. Snacka om att dessa läkemedel är farliga när det är livsfarligt att sluta med dem.

Hur arbetar ni i gruppen?

– Vårt främsta mål med mammagruppen är att stötta och hjälpa ensamstående mödrar. Självklart är också papporna välkomna. Det finns inga hinder att ta kontakt med oss om man är pappa och ensamstående. Ibland kan hela familjen behöva stöd och hjälp. Vårt mål är att utvecklas hela tiden. Vi försöker hitta på olika aktiviteter tillsammans, hjälpas åt helt enkelt. Vi har också ett bra samarbete med Rosenlunds mödravårdsteam. De brukar rekommendera nyblivna mödrar att komma till oss. Av förklarliga skäl arbetar vi tolvstegsinspirerat. Vi tvingar ingen att gå på möten, eller i övrigt delta i tolvstegsprogrammet. Men vi pratar om tillfrisknande för att kunna bli bättre föräldrar, andlighet är också viktigt.

Joakim Berndes
Foto Joakim Berndes

Under veckan i Almedalen var Stärkt Föräldrarskap ett uppskattat seminarium. Sara och hennes medarbetare var flitiga hela veckan med att informera om stärkt föräldrarskap och vinsterna med att försöka klara av sin egen missbruksbehandling utan läkemdel som subutex, metadon eller liknande. Alla åhörare på seminariet var engagerade, det var en stark upplevelse att se så många människor gripna av stundens allvar. När Sara berättade sin historia var inte ett öga torrt.

Allmänna arvfonden stöder projektet. Per Callermo är deras representant och han var personligen på plats.

– Det var en gripande tillställning och ett udda KRIS projekt, säger Per Callermo.

 

Text: Christer Renlid

Foto: Joakim Berndes