Det sprids idag ett negativt budskap om att många missbrukare aldrig kan bli drogfria utan måste medicineras med narkotika resten av sitt liv. Detta är ett falskt budskap. Det finns många som tillfrisknar och en förutsättning för tillfrisknande att man slutar tillföra sinnesförändrande droger till den kidnappade hjärnan. Att förstå beroendetVU 2015 3 Almedalen 3 – Statligt knark är fortfarande knark

Foto Joakim Benders
Foto Joakim Benders

En framgångsrik behandling måste bygga på förståelse för den kärleksrelation den beroende utvecklar till drogen men också dubbelheten som utvecklas inom varje drogberoende person – en Beroendepersonlighet och ett Jag som egentligen inte vill fortsätta missbruket. Vi behöver stödja det friska Jaget som inte vill missbruka och motarbeta Beroendepersonligheten som vill hålla fast vid drogen. Beroendet är en livslång sjukdom – men man kan leva med den som drogfri I tillfrisknandet lär sig den beroende att hen aldrig mer kan använda sinnesförändrande preparat men kan leva drogfri en dag i taget. För att det skall fungera behöver den  beroende en del verktyg och förhållningssätt att hålla sig till. Dessa verktyg kan man lära sig om under en behandling eller i en självhjälpsgrupp där beroendesjuka hjälper varann att tillfriskna

Några viktiga punkter i tillfrisknandet.

  • Sjukdomen är ingens fel – ingen har planerat att tappa kontrollen över sitt liv
  • Bestämma vad du menar med drogfrihet tillsammans med någon annan som förstår beroendesjukdomen
  • Skaffa dig dagliga rutiner som motverkar missbrukets ritualer
  • Lär dig att övervaka missbrukaren inom dig och ge honom inte utrymme

Den beroendesjuke litar bara på drogen. I tillfrisknandet får du lära dig att lita på dig själv, din grupp och på hela tillvaron En nödvändighet i tillfrisknandet är ärlighet En ensam missbrukare är i dåligt sällskap. Du kan inte lyfta dig i håret och du kan inte klara tillfrisknandet ensam. Sök dig till de gemenskaper som finns världen över och som hjälper dig när du inte klarar det själv – och där du kan hjälpa andra Andlighet

Du kan inte bara sluta knarka på vita knogar. I tillfrisknandet kan du hitta en ny andlighet i stället för den destruktiva andlighet du levt i när drogen var allt som livet kretsade kring. Det tomrum som drogen lämnar efter sig kan du behöva hjälp att fylla med en ny andlighet som handlar om tillit, hopp och tro

Det finns alltså ett annat budskap än uppgivenhet  att ge till alla som lever med en beroendesjukdom – det går att tillfriskna och många har gjort det.

 

Text: Gunnar Bergström

 

FAKTA RUTA:

Gunnar Bergström

Har arbetat i missbruksvården sedan 1974, på Mariapolikliniken, i Hasselarörelsen och senare inom 12-stegsbehandling. 1992 startades behandlingshemmet Atlantis där jag var föreståndare fram till nedläggningen 1996. Atlantis klienter kom främst från kriminalvården. Under tiden på Atlantis utvecklade jag program om kriminalitet som går under namnet ”Kriminalitet som Livsstil”.

Förutom arbetet på behandlingshem var jag i 5 år verksamhetschef inom socialtjänsten  i Upplands Väsby kommun. Numera arbetar jag på heltid i eget företag med utbildning, metodutveckling och handledning om kriminalitet och missbruk Kriminalitetsprogrammen jag utvecklat (Nya Utmaningar, Ett Nytt Vägval, Avbrottet) används på ett 80-tal behandlingshem och institutioner.