Nu börjar vår kampanj: Statligt knark är fortfarande knark!

logoTonåringar missbrukar läkemedlet Subutex som staten pumpar ut på marknaden. Fler människor dör som en följd av substitutionsdrogerna Subutex och Metadon än av heroin. Nu börjar vår kampanj: Statligt knark är fortfarande knark!

Reportern Patrik Pelosio från webbteve-kanalen kontro.se* gav sig ut och träffade missbrukare av Subutex, pratade med experter och langare för att se hur verkligheten ser ut 2015. Han mötte bland annat Terese ­–­ gravid i sjunde månaden – och Henrik. Båda injicerar Subutex i halsen.
Samtidigt planerade vi i KRIS och Unga KRIS vår kampanj ”Statligt knark är fortfarande knark” inför Almedalen. Vi bestämmer oss för att göra en längre version tillsammans med Kontro för kampanjen i Almedalen och tar med en intervju med Gunnar Bergström.

När filmen är färdig får vi veta att Henrik har dött.

Imorgon åker 90 stycken KRIS:are och Unga KRIS:are till Almedalen med detta budskap: Statligt knark är fortfarande knark! Vi på KRIS och Unga KRIS är oroliga, fler och fler av våra vänner dör.

År 2011 genomförde vi i KRIS och Unga KRIS kampanjen Statligt knark är också knark. Det gjorde vi för att statens missbruksutredning då sände ett budskap att enda vägen till drogfrihet var behandling med narkotikaklassade beroendeframkallande läkemedel.
Våra medlemmars erfarenhet av såväl missbruk som olika former av behandling var – och är – att så kallad substitutionsbehandling med buprenorfin eller metadon snarare stjälper än hjälper missbrukare.

Vi blev 2011 hårt kritiserade för att inte vara vetenskapliga. Vi har aldrig utgett oss för att vara forskare eller läkare men vi hävdar fortfarande att vi vet vad vi talar om eftersom våra föreningar runt om i Sverige består av människor som befunnit sig i missbruk, kriminalitet och utanförskap.
Till oss kommer inte de lätta fallen utan snarare de värsta fallen. De som myndigheterna har gett upp hoppet om. De som fått massor av insatser men som ändå fortsatt att missbruka.

Banderoll_Almedalen_2015_webb-1

Bakgrunden till att KRIS och Unga KRIS nu lanserar ”Statligt knark är fortfarande knark” är på grund av den oro och förtvivlan vi på KRIS känner inför förvandlingen från att tro på medicinfri behandling till att – enligt Socialstyrelsen idag – anse att medicinering med legala droger är den enda behandling för opiatberoende som
bevisligen fungerar.
Vi på KRIS och Unga KRIS stämmer verkligen inte in i detta då vi vet att opiatberoende människor kan bli helt drog- och medicinfria med hjälp av andra metoder.


Våra slutsatser är:

  • Statligt knark minskar inte den narkotikarelaterade dödligheten. Idag ökar dödligheten lavinartat.
  • Statligt knark på fängelser och vid frigivning skapar brott och missbruk. Människor som varit drogfria under flera år försöker staten tvinga in i medicinering inför frigivning.
  • Statligt knark läcker fortfarande till missbruksmarknaden. När läkemedlen från programmen läcker ut på gatan så används de som knark och blandas med andra mediciner och droger.
  • Det finns ingen avgiftning eller behandling för att sluta med det statliga knarket. Det är otroligt svårt att få en nedtrappning och avgiftning från läkemedelsbehandling.
  • De enda som tjänar på statligt knark är läkemedelsindustrin. Om du blir klient och inskriven i programmet så är och kommer du att vara en potentiell kund för resten av ditt liv vilket innebär en livslång inkomst för läkemedelsindustrin.

Statligt knark är fortfarande knark!

Vi ses i Soberian fredag den 3 juli 2015 klockan 13:00-15:00.

Följ vår kampanj via taggen: #StatligtKnark

* Kontro är en webbteve-kanal och ett produktionsbolag startad av författarna Börge Hellström, Theodor Lundgren, Patrik Pelosio, journalisten Cyril Hellman och regissören Daniel Fridell. De gör reportage och film om svåra ämnen som droger, kriminalitet och mänskliga rättigheter. www.kontro.se