Sverige sticker ut i EU:s narkotikarapport

D101-EMCDDAlogg2014[Drugnews] LISSABON Fler nätdroger upptäcks i Europa. Cannabis ökar bland unga i Norden. Sverige har näst högst narkotikadödlighet av opioider. Det framgår av nya rapporten från EU:s narkotikabyrå.

Rapporten från observatoriet i Lissabon, omfattar uppgifter om droger i EU, Norge och Turkiet, och visar en allt mer komplex drogmarknad i Europa.

Minst 6 100 narkotikarelaterade dödsfall rapporterades i EU år 2013 (varav 460 döda i Sverige). Många av dem är överdoser av heroin eller andra opiater. Heroinet verkar minska i Europa, men senare signaler om stora skördar i Afghanistan kan snabbt ändra bilden.

Högst dödlighet rapporteras från Estland (127 döda/miljon invånare, 15-64 år), följt av Sverige och Norge (70 döda/milj.). invånare). EU-snittet var 16 per miljon invånare för 2013. Ofta i samband med opiatöverdoser (fentanyl i Estland, heroin och opiatläkemedel i Sverige).

– Även om inte alla länder inrapporterar dödsfall på samma sätt som Sverige, så är det oroande, särskilt då det i dagsläget är oklart vad det beror på, säger Joakim Strandberg, utredare och samordnare på Folkhälsomyndigheten för svenska uppgifter till EU-rapporten, till Drugnews.
(se mer i särskild artikel inom kort om statistik, åtgärder och samband).

Den största illegala drogen i EU är cannabis (hasch och marijuana) som nära 15 miljoner unga européer (och drygt 19 miljoner invånare totalt) använt senaste året. Medan användningen varit stabil eller sjunkit i länder som Tyskland, Spanien och Storbritannien, så noteras en ökning i Norden – bland annat i Sverige – och Frankrike och Bulgarien.

Det är särskilt i storstäder och bland unga vuxna som cannabis ökar. Men användande fluktuerar mellan åren.
– Det är ingen dramatisk ökning i Sverige och användande bland unga är ännu jämförelsevis låg, säger Joakim Strandberg.

Mellan 5 och 7 procent av svenskarna i åldrarna 15-34 år uppger att de använt cannabis senaste året, i Frankrike är siffran över 20 procent.

Trots intensiv legaliseringsdebatt vill de flesta i Sverige fortfarande att drogen ska vara förbjuden. Drogens utbredning i EU-länderna märks av att fler söker behandling och är numer största gruppen som får hjälp. År 2013 var det 61 000 personer som inledde behandling för första gången för cannabisproblem.

Skräddarsydda psykoaktiva droger som tas fram för att kringgå lagen och ofta säljs via nätet fortsätter att öka, enligt rapporten. Ifjol upptäcktes 101 nya substanser, två i veckan. I Sverige hittades 81 och efter analys så föreslogs 68 för klassning.

Efter larm om förgiftningar av spice och en ström av nya syntetiska cannabinoider i höstas, så utreder regeringen om gruppklassning vore en effektivare väg. I bl a Storbritannien, Irland, Rumänien och Danmark är all försäljning av ”legal higs” på väg förbjudas i försök kontrollera nya substanser, enligt The Guardian.

Europatrender i rapporten (pdf-fil 86 sidor): D401-ECNN-rapp2015
• Heroin på nedgång, beslagtogs 5,6 ton 2013, lägsta på tio år, men ökad odling i Afghanistan oroar, mer beslag i Turkiet och labb hittats i Spanien som omvandlar morfin till heroin.
Nya hiv-diagnoser bland injicerande missbrukare har avstannat, men uppmaning till fortsatt vaksamhet.

• Cannabis ökar, cirka en procent av alla vuxna européer röker drogen nära dagligen. Cirka 80 procent alla narkotikabeslag som görs handlar om cannabis. Antalet beslag av marijuana har gått om hasch, men mängden haschbeslag i EU är större (460 ton jämfört med 130 ton).
• Internet allt vanligare leveransväg för droger (nätdroger). Webbplatser säljer ”lagliga” preparat, men även olagliga droger via kryptering, Darknet och med digital valuta (bitcoins).

Nya syntetiska substanser som kringgår lagen strömmar in, 101 upptäcktes i fjol i EU.

•Centralstimulerade narkotika. Kokain – cirka 3,4 miljoner européer har använt drogen senaste året. Amfetaminer missbrukas mindre på kontinenten än i Sverige, omkring 1,6 miljoner i EU använt senaste året. Cirka 2,1 miljoner har använt ecstasy senaste året, varav de flesta unga (15-34 år). Syntetiska katinoner (mefedron, pentedron, MDPV etc) blivit vanligare i några länder och tas istället för amfetamin och ecstasy.

Text: Sven Liljesson, Drugnews
Artikelursprung (används med tillstånd): Drugnews
Ursprungspublicering: 2015-06-04