KRIS och Unga KRIS varnar: Statligt knark är fortfarande knark. Belyser frågan under Almedalsveckan 2015.

STATLIGT_KNARK_FINALAllt fler ungdomar fastnar i lagligt drogberoende genom statligt distribuerat knark. KRIS och Unga KRIS  befinner sig i Almedalen under hela politikerveckan och presenterar bland annat kampanjen ”Statligt knark är fortfarande knark”. Seminarium fredagen den 3 juli klockan 13.00 till 15.00 på Soberian (Nykterhetsrörelsens plats på Almedalen).

​Allt fler ungdomar fastnar i lagligt drogberoende genom statligt distribuerat knark.

KRIS och Unga KRIS befinner sig i Almedalen under hela politikerveckan och presenterar bland annat kampanjen ”Statligt knark är fortfarande knark”. Seminarium fredagen den 3 juli klockan 13.00 till 15.00 på Soberian (Nykterhetsrörelsens plats på Almedalen). KRIS är värdorganisation hela fredagen och ansvarar för de inslag som presenteras på Soberian.

Bakgrunden till att KRIS och Unga KRIS lanserar ”Statligt knark är fortfarande knark” är på grund av den oro och förtvivlan som vi på KRIS känner inför förvandlingen från att tro på medicinfri behandling till att, som det är idag enligt Socialstyrelsen, anse att medicinering med legala droger är den enda behandling för opiatberoende som bevisligen verkligen fungerar. Vi på KRIS och Unga KRIS stämmer verkligen inte in i detta då vi vet att opiatberoende människor kan bli helt drog- och medicinfria med hjälp av andra metoder.

Välkomna till vårt seminarium in Soberian fredagen den 3 juli!