UNGA KRIS Förbundsstämma 2015

Sista helgen i Maj hade Unga KRIS årsstämma i UK Stockholms nya lokaler. Det samlades cirka 40 personer, bland annat representanter och ombud från lokalföreningar, sittande styrelseledamöter, prismottagare, samarbetspartners, gäster och anhöriga.

Helgen såg ut så att folk kom till Stockholm på fredagskvällen för lite middag och häng i lokalen och direkt på lördagsmorgonen efter frukost kickstartade vi helgen med att köra Bumperball eller även kallat Bubble ball. Bumperball är en fartfylld aktivitet som är uppfunnen i Norge. Lämpligt nog för oss tyckte vi då det äntligen gavs en chans att tackla ner ordföranden och andra kollegor en gång för alla.

Efter några svettiga timmar ute på Årstafältet var det dags för lunch i lokalen. Själva årsmötet inleddes av ingen mindre än Rebecka Prentell, Ordförande i LSU. Rebecka pratade bland annat om mångfald, LSU’s utmaningar samt om ungdomsrörelsens vikt i det moderna civilsamhället. Hon lyfte även hur viktig Unga KRIS roll är i allt detta och hur stolt hon är över att vi är en av de 84 medlemsorganisationerna i LSU.

Unga KRIS är en del av den svenska ungdomsrörelsen. En ny rapport från LSU (Sveriges ungdomsorganisationer) visar att en genomsnittlig ungdomsorganisation på tio år har fått sitt statsbidrag kapat med över 20 procent, fortsätter Rebecka.

– Med ett rimligt stöd skulle ungdomsrörelsen i än högre grad kunna berika unga människor, skapa kunskap och öka den demokratiska medvetenheten. För oss i Unga KRIS skulle ett ökat stöd innebära en bredare och mer omfattande verksamhet. Vi skulle kunna hjälpa många fler unga som är på glid, säger Anders Eriksson. Unga KRIS vill därför passa på att uppmärksamma kampanjen.

IMG_3215Efter talet var det dags för den årliga prisutdelningen av Unga KRIS-priset. Detta år tilldelades Anders ”Aje” Berntsson från EASAS-priset (En annan sida av Sverige) för sitt värdefulla och i många fall livsavgörande arbete han gjort för personer som vill byta bana i livet. Aje själv kunde tyvärr inte närvara på mötet så Geir Stakset, delägare i EASAS, blev den som tog emot priset å Ajes och EASAS vägnar. Priset ges till en person eller organisation som uppmärksammat situationen för ungdomar som lever i utsatthet och löper hög risk att hamna i kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. Priset har tidigare tilldelats Barnombudsmannen, Janne Åkerlund från Kronofogden, och drogföreläsaren Erik Leijonmarck. Motiveringen lyder:

”Anders har med egen erfarenhet, en bred kompetensutveckling, ett visionärt ledarskap och förmågan att få saker gjorda nått stora framgångar i verksamheten och hjälpt många personer runt om i landet som levt i utsatthet, inte minst ungdomar i gängmiljö. Verksamheten utgår från varje persons verklighet och riktar sig till de personer där droger och kriminalitet har blivit ett sätt att leva. De har som mål att uppta de individer som samhället annars inte når ut till och erbjuder bland annat professionell behandling, utbildningar och föreläsningar. Dessutom agerar de anordnare för arbetsförmedlingen inom jobb- och utvecklingsgarantin som bidragit till att många personer fått ett arbete. Personer runtomkring vittnar om Anders som en ledare med stort hjärta som vill alla väl. Ett gott föredöme och en stor förebild för andra företagare och organisationer! – Med dessa insatser och kvaliteter är han precis den rätte för att ta emot Unga KRIS Hederspris.” Grattis! Innan själva årsmötet så bad vi Chris Rung (grundare och guldsmed på BA Juveler) att säga några ord om smyckekollektionen och Freedom 4 Youths. Samarbetet med BA Juveler har pågått sedan starten av Unga KRIS Stockholm. Det började som ett villkorslöst möte om eventuell sponsring av en mindre aktivitet, som senare utvecklades till Freedom 4 Youths. Chris och Anders pratade även om framtidsvisionerna för Freedom 4 Youths, utvecklingsmöjligheter och ambitioner för det växande varumärket.

Efter det var det dags för årsmötet som varade i ungefär 2 timmar. Vi har nu nya styrelseledamöter samt några som redan hunnit sitta en mandatperiod (ett år). Anders Eriksson omvaldes som förbundsordförande och med i presidiet sitter nu även Johan Doverland som sekreterare. Ett historiskt årsmöte för oss då en väldigt viktig person valt att gå vidare från sitt förtroendeuppdrag i Unga KRIS Förbundet. Anne-Sofie Persson som suttit som förbundssekreterare sedan många år tillbaka och innan det varit verksam lokalt i Bollnäs och Gävle har nu gjort sitt i denna organisation. En stor förlust och sorg som resulterar i en större förändring för Unga KRIS. Anne-Sofie har länge varit ”ryggraden” för organisationen och haft koll på att vi upprätthållit en demokratisk och rättvis struktur i organisationen, både lokalt och nationellt.

– Att Anso nu slutför sitt uppdrag och tar av sig sekreterare-hatten känns både lite läskigt och sorgligt. Ingen kommer kunna ersätta hennes plats till fullo, trots att Johan Doverland som sedan mitten av 2014 fått börja ta över det tunga ansvaret som förbundssekreterare och gjort ett fantastiskt jobb så har Anso en speciell plats i organisationen och i våra hjärtan. Det är med stor sorg och samtidigt glädje och förhoppningar som du lämnar oss med alla utmaningar vi står inför, och vi på Unga KRIS Förbundet önskar dig all lycka till i framtiden, vad du nu bestämmer dig för att göra, säger Anders under sitt avslutande tal efter att mötesordförande lämnat över den stora klubban.

Trots en lång och intensiv dag på alla sätt så fanns det ändå energi över. Vi avslutade dagen med middag på O’Learys i Heron city, och senare på kvällen gick ett gäng för titta på Essa Cham som uppträdde på Debaser på Södermalm i Stockholm. En lyckad helg gick mot sitt slut och vi i Unga KRIS Förbundet vill tacka alla inblandade. Vi vill även tacka de som suttit med i styrelsen under 2014-2015 som nu valt att lämna plats åt andra. Tillsammans har vi skrivit historia! Stort tack för er insats och lycka till i framtiden.

 

Text: Anders Eriksson

Foto: Jörgen H. Jönsson