Narkotikadöden ska kartläggas

[Drugnews] Få prövar narkotika i Sverige, men dödligheten är ändå hög. Nu ger regeringen uppdrag till Socialstyrelsen att kartlägga den narkotikarelaterade dödligheten – för att rädda liv.

Sjukvård- och folkhälsominister
Gabriel Wikström
Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

”Narkotikadödligheten i Sverige är bland de högsta i Europa. Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga den narkotikarelaterade dödligheten. Uppdraget är ett första viktigt steg för att rädda liv”, skriver folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S) i Expressen.

2013 avled minst 589 människor i Sverige av narkotika, en hög siffra – både jämfört med tidigare och även procentuellt i Europa. Detta samtidigt som relativt få unga i landet använder narkotika och stödet för en restriktiv drogpolitik är stor bland befolkningen och riksdagspartierna.

Nu vill regeringen att Socialstyrelsen – i samarbete med Rättsmedicinalverket och Folkhälsomyndigheten – analyserar dödsfallen, tar reda på mer om vilka de är och bakomliggande faktorer, uppger politisk sakkunnig Juan Pablo Roa hos Wikström för Drugnews.

Uppdraget är ett första steg för att få bättre kunskap för att utifrån underbyggd statistik sedan ta fram en plan för att utforma förebyggande insatser riktad till särskilda riskgrupper. Och kunna rädda liv.

Det förebyggande arbete är utvecklat, men det behöver göras mer på området vård och behandling och den grupp som använder narkotika, enligt regeringen. Statsrådet nämner även vikten av att landstingen självständigt (utan kommunalt godkännande som idag) ska kunna ansöka om att bygga ut sprutbyte – en viktig smittskyddsåtgärd mot infektioner, men även kontaktyta för personer med missbruksproblem till beroendevård.

Regeringen vill även minska användande av nya psykoaktiva substanser (ofta ”nätdroger”), såsom drogen spice, som tagit flera liv. Bland annat utreds möjligheten att istället familjeklassa nya substanser för att påskynda processen att göra dem förbjudna.

Socialstyrelsen ska senaste i februari 2016 redovisa kartläggningen av narkotikadöden.

Experter som analyserat rättsdödsfall har i flera år varnat för att fler personer i Sverige avlider med både illegala droger och narkotikaklassade läkemedel i kroppen. Och tidigare missbruksvårdsutredaren Gerhard Larsson pekade i sin rapport på svårighet att få rätt vård, särskilt med både psykiska och beroendeproblem, bara en av fem som behöver fick det. Granskande medier har belyst flera fall som hamnat mellan stolarna.

Text: Sven Liljesson, Drugnews
Artikelursprung (används med tillstånd): Drugnews
Ursprungspublicering: 2015-05-11