Flera omkomna förare är påverkade

 

[Drugnews] En VTI-analys av döda personbilsförare i svenska trafiken visar att nära var tredje var påverkad av alkohol, narkotikaklassade läkemedel eller andra droger.

Det är ju väl känt att alkoholpåverkade förare utgör ett stort trafiksäkerhetsproblem. Bland de döda förarna hade var femte (21,8 procent) alkohol i blodet.

Men mer förvånande är att hela 8,3 procent av de omkomna förarna hade narkotikaklassade läkemedel och 6,1 procent hade illegala droger i blodet, (vanligast amfetamin, cannabis och kokain). Hos 5,4 procent av de omkomna bilförarna hittades mer än en substans i kroppen.

Det är en forskare på Statens Väg- och transportforskningsinstitut som gått igenom 1 143 personbilsförare som omkom i trafiken under åren 2005-2013 och där rättskemisk undersökning har gjorts.

– Analysen visar också att förare som intagit alkohol eller droger skiljer sig från de nyktra förarna när det gäller ålder, kön och olyckstidpunkt. De som intagit läkemedel verkar däremot vara relativt lika de nyktra förarna när det gäller dessa variabler, säger VTI-forskaren Åsa Forsman i en kommentar till Forskning.se.

Män dominerande bland de omkomna, yngre var oftare påverkade vid dödstillfället än äldre. Alkoholpåverkade förare omkom oftare på helgnätter, medan nyktra och läkemedelspåverkade mer på vardagar. Förare som intagit narkotika omkom lika ofta i singelolyckor som i olyckor med flera fordon.

Bara narkotikaklassade läkemedel hade tagits med i studien då övriga läkemedel troligen har en mycket begränsad inverkan på körförmågan, skriver forskaren.

• Fotnot: VTI-Rapporten ”Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare” (pdf-fil, 41 sidor)

Text: Sven Liljesson, Drugnews
Artikelursprung (används med tillstånd): Drugnews
Ursprungspublicering: 2015-04-24