RIKS KRIS på turne

Under hösten har förbundsordförande Christer Karlsson och vice förbundsordförande Ali Reunanen haft fullt upp med att representera KRIS i olika sammanhang. Inte mindre än tre utlandsbesök har det blivit och många nya spännande kontakter har knutits.

Under hösten har förbundsordförande Christer Karlsson och vice förbundsordförande Ali Reunanen haft fullt upp med att representera KRIS i olika sammanhang. Inte mindre än tre utlandsbesök har det blivit och många nya spännande kontakter har knutits.


Foto: Ali Reunanen

Tyskland

Christer och Ali reste till Tyskland där de var inbjudna att prata på en stor konferens, JCN i Wardemunde, norr om Rostock. Det var en jättestor konferens med delegater från över trettio länder. Konferensen handlade om högriskkriminella och om återfall i kriminalitet och fängelsevistelser.

-Vi var den enda organisationen som var inbjudna som hade egna erfarenheter av det kriminella livet, berättar Ali. Övriga inbjudna var politiker, myndigheter och olika departement. Det var även flera olika fängelser som fanns representerade och både lägre och högre tjänstemän var också inbjudna. De som arrangerade konferensen hade hört talas om KRIS i Finland genom att Finland deltar i ett EU projekt. Projektet går ut på att man ska hjälpa människor när de friges från anstalter. Timo, som har verksamhetsansvar i KRIS Finland pratar ingen engelska överhuvudtaget så han frågade Christer och Ali om de kunde komma ner till konferensen och prata.

Christer och Ali var schemalagda från morgon till kväll och deltog och lyssnade på många seminarier. Under konferensen presenterades väldigt mycket statistik gjord på forskning så Ali berättar att både han och Christer, som båda har diagnosen ADHD, var mycket trötta efter långa och intensiva dagar.

Ali berättar att de träffade två representanter från gänggruppen på konferensen. Det är polisen i Stockholm som driver den verksamheten och de hjälper personer som vill ta sig ur gäng och ser till att de får det de behöver för att starta om på nytt.

Christer och Ali höll en föreläsning om KRIS där de skulle berätta om sig själva och verksamheten i KRIS. Deras workshop blev en av de mest välbesökta under hela konferensen. Under föreläsningen bjöd de upp de två poliserna från gänggruppen och de berättade om samarbetet mellan dem och KRIS och hur de tillsammans hjälper folk ut ur gängen. Detta skapade lite frågor,  många tyckte det lät spännande och det blev en lång frågestund efter deras föreläsning.

-Det som gjorde att vi stack ut där, berättar Ali, var att vi själva har ursprung ur målgruppen.

De fick mycket bra kontakter under konferensen och ser fram emot eventuella framtida samarbeten.

Bosnien

Strax därefter var det dags att åka till Bosnien, nämligen till huvudstaden Sarajevo. Resan skedde i NBV:s regi då de ordnade en ordförandeträff. I NBV finns fyra nya organisationer från Bosnien, därav valet av resmål. Christer Karlsson var med i egenskap av representant för KRIS, Ali sitter som representant i NBV:s förbundsstyrelse. Under resan fanns 18 olika organisationer med och under dagarna varvades intressanta möten med information om staden som bar på många minnen från kriget, självfallet fick de veta mycket om belägringen och kriget. Mycket under resan handlade om att lära känna varandra men resan var även en möjlighet för de inbjudna organisationerna att ta plats och presentera sina framtidsplaner.

Enligt Ali har man i en organisation som KRIS svårigheter att passa in i de krav som folkbildningsmallen innebär. Att rapportera, fylla i protokoll etc är något som är främmande för de flesta KRIS:are. Därför har Ali tidigare föreslagit att man ska utbilda konsulenter som får en internutbildning i detta och kan föra kunskapen vidare. En NBV konsulent med fokus på KRIS. Detta har man gjort i Halland, Kalmar, Gävle och Stockholm och i de städer man satsat på konsulentmodellen är KRIS störst, vilket gör att Ali ser ett samband med hur stor förening man har, hur god ekonomi är kopplat till folkbildning. Så om KRIS får lite styrd hjälp från en organisation som NBV hjälper det dem att nå högre höjder.

Detta var något som Christer, som representant för KRIS tog upp under resan till Bosnien, att denna modell fungerat för KRIS och delade med sig av erfarenheterna. Så man tog upp det som en egen punkt under ett möte under resan, då man diskuterade vikten av att ha riktade konsulenter med utbildning inom folkbildning som arbetar med de organisationer som inte är så bevandrade i hur folkbildning fungerar.

Det var en tuff resa med långa dagar, mycket info och möten. Men med många bra samtal och nya kontakter som knöts.

Ali berättar att de besökte den Svenska ambassaden och ambassadören och att det finns ett stort intresse för en

framtida KRIS-förening i Bosnien. De behöver hjälp och har stora problem med droghandel i landet. Nu finns planer på att söka pengar för att kunna åka dit igen och informera och visa hur KRIS arbetar och varför det fungerar så bra.

Irland

För några år sedan var Christer inbjuden av ett försäkringsbolag för att prata om inbrott och hur tjuvar tänker. Detta har inneburit flera träffar med försäkringsbolag i olika sammanhang, då han även fått berätta om sin bakgrund och om hur KRIS har formats och fungerat under åren.

Under Oktober blev Christer och Ali inbjudna att gästa en konferens i Dublin, Irland.

De berättade lite om KRIS men även om sina livshistorier för alla högre chefer i försäkringsbolaget. De pratade både om sina respektive missbruk och sina kriminella banor men också om vändningen. Deras föreläsning var mycket uppskattad och det blev som vanligt en lång frågestund efteråt.

Hösten har minst sagt varit intensiv vad gäller att visa vad KRIS står för, sprida information och att knyta nya viktiga kontakter för framtiden.

Sverige

Även i Sverige har Christer Karlsson och Ali Reunanen representerat KRIS i olika sammanhang. Ett arrangemang var Drogfokus i Norrköping. Den nationella konferensen hade fokus på alkohol, narkotika, doping och tobak och Christer deltog och talade om missbruksutredningen. Det finns en del saker som man inom KRIS tycker är bra med missbruksutredningen och en del saker som är mindre bra.

-Vi tycker det är bra att man har fattat ett beslut om vilka som ska sköta missbruksfrågorna, säger Christer. Att det inte kommer vara styrt av landstinget tycker jag är mycket bra, hade de fått styra över dessa frågor hade det inneburit mer medikalisering. Drogfokus var välbesökt och arrangerades av alla behandlingshem i området som även ställde ut under dessa två dagar.

Christer och Ali var inbjudna till Rosenbad där Statens medicinetiska råd SMER, höll en konferens om ADHD. Under dagen konfererade man huruvida man är på rätt väg med hur man behandlar ADHD med mediciner.

-Vi tror inte på att man medicinerar i sån hög grad, berättar Christer. Man kan arbeta med annat, till exempel äta omega 3 och omega 6, samt ha en bra kosthållning. Vi välkomnar även alternativa metoder före medicinering, viktigt är också att skaffa sig struktur och ordning och reda i livet.

Christer pratade om samarbetet man i KRIS har med organisationen Attention, som jobbar med neuropsykiatriska sjukdomar. Attention har tagit fram en bok, DET FINNS ALLTID ETT SÄTT som man på KRIS jobbar med som studiecirkel, för att hitta bra sätt att organisera det dagliga livet. Attention har en grupp i sin organisation som har 12-stegsbakgrund som har tagit fram denna bok.

Ali och Christer upplevde att det var många av deltagarna på konferensen som var för medicinering och de hoppas att deras erfarenhet och kunskaper kunde förändra åsikterna hos vissa.

Behandlingshemmet VAL-BO gästades av den amerikanske drogterapeuten Craig Nakken där han höll en föreläsning. Ali fanns på plats och representerade KRIS på den offentliga föreläsningen som var fullsatt till sista plats. Craig Nakkens föreläsning fokuserade på familjen. Hur missbruket påverkar familjestrukturen, övrig familj och personer i familjens närhet och hur man kan hitta vägar till att lösa denna problematik. Craig Nakken har lång erfarenhet av dessa problem och frågeställningar genom sitt arbete som familjeterapeut och alkohol- och drogterapeut, och delade med sig av sin kunskap och sina insikter inom detta område. Ali meddelade att det var en mycket intressant föreläsning som gav både kunskap och insikter han i sin tur kan föra vidare.

Kriminalvården i Sverige har ett samarbete med den amerikanska Kriminalvården där man utbyter erfarenheter. Kriminalvården hade under senhösten sammankallat några frivilligorganisationer, däribland KRIS till Norra Bantorgets konferenscenter för att träffa den amerikanska kriminalvården. Nils Öberg, kriminalvårdens generaldirektör inledde mötet och därefter tog några från USA vid och berättade om sina erfarenheter och svårigheter de upplevt inom fångvården. De ville även berätta om misstag som begåtts och som de lärt sig av efterhand. Efter detta presenterade Ali sig och berättade att han själv suttit i amerikanska fängelser. Både Ali och Christer fanns på plats för KRIS räkning och de tyckte det var ett lyckat arrangemang. De fick möjlighet att tala med en fängelsechef om KRIS och arbetet inom organisationen, som blev mycket intresserad av arbetet KRIS utför. Planer finns att på plats i USA delge mer om hur arbetet med KRIS fungerar och hur det kan implementeras i den amerikanska kriminalvården.

Generaldirektören Nils Öberg bjöd även in till ett samverkansmöte strax efter, då han sammankallat de olika organisationerna som gör besök ute på anstalterna i landet. KRIS fanns representerat på mötet då Öberg uttryckte en önskan att se ännu mer aktivitet inne på anstalterna samt att hitta lösningar efter strafftiden är avtjänad.

Följ Christer & Alis arbete på KRIS bloggen med start i januari 2015: http://kris.a.se/blogg