KRIS Halmstad åkte till Rumänien med kläder

I slutet av Oktober 2014 åkte KRIS Halmstad Second Hand till Rumänien med en hjälpsändning. Det var en resa som gjorde skillnad, på flera sätt. Självklart för de som fick ta del av hjälpsändningen, men också de från KRIS som tack vare stort stöd av sponsorer kunde genomföra hjälpsändningen och känna att det verkligen gjorde skillnad!

I slutet av Oktober 2014 åkte KRIS Halmstad Second Hand till Rumänien med en hjälpsändning. Det var en resa som gjorde skillnad, på flera sätt. Självklart för de som fick ta del av hjälpsändningen, men också de från KRIS som tack vare stort stöd av sponsorer kunde genomföra hjälpsändningen och känna att det verkligen gjorde skillnad!

Under augusti månad drabbades staden Gataia i västra Rumänien av stora översvämningar. Många hus totalförstördes och många familjer förlorade allt de hade. När KRIS second hands hjälpsändning nådde Gataia mötte vice borgmästaren Vasile Molnar upp och följde med under hela dagen.

Första besöket var i stadens skola där fotbollsdräkter, skänkta av Halmstads Bollklubb (HBK) överlämnades. Glädjen och tacksamheten syntes när ungdomarna hoppade i dräkterna och gjorde sig färdiga för fotografering. Killarna jublade över att de äntligen kunde spela match på riktigt igen!

Nästa stopp var på ett mentalsjukhus som ligger i utkanten av staden. Det var planerat att man under sitt besök skulle lämna sanitetsprodukter som blöjor, nätbyxor men även dusch och rullstol. Under vistelsen insåg man dock att behovet var mycket större så de lämnade även av säckar med kläder samt arbetskläder, något de annars får stå för själva.

Överläkaren för sjukhuset berättade om verksamheten och att de hade börjat renoverat med hjälp av en dansk organisation för några år sedan. Tyvärr avbröts arbetet när bidragen slutade att komma. Det övervakade sjukhusområdet var stort och där kunde patienterna röra sig fritt. De intagna bor kollektivt i olika hus med 4-6 patienter i varje rum.

De från KRIS second hand tyckte det var en dyster syn som mötte dem och samma tanke slog dem alla, att med rätt medicinering och någon form av stöd från familj eller samhälle så hade vissa patienter inte behövt leva på intuition.

Efter besöket på sjukhuset körde de ut till en del av de familjer som drabbats hårdast av översvämningarna. Där delades kläder, skor och hygienartiklar ut till de behövande. Många hus i Gataia var fuktskadade, och flera hus totalförstörda väggar och hade inga tak. En som drabbats var ensamstående Ana Aghenie och hennes fyra barn. Hon bjöd in dem i sitt hus. Alla från KRIS Second hand reagerade starkt på det som mötte dem i hennes hem. En fruktansvärd lukt av fukten och väggar som fortfarande var alldeles våta.

Slutligen kom man fram till sista stoppet, Gataias förskola. Där går 14 barn mellan 3 och 5 år och tas omhand av två pensionerade damer som arbetet ideellt. Efter översvämningarna tar de även emot barn gratis, då de familjer som förlorat allt måste hitta arbete och nya vägar för att överleva.

Här lämnades resterande säckar med kläder som damerna skulle sortera i storleksordning och med borgmästarns hjälp sedan dela ut till de behövande.

I slutet av resan hade man blöjor, hygienartiklar och en liten påse med leksaker. Känslan hos alla som var med på resan var att det var för lite, att man velat ha med mer, framförallt leksaker till barnen på förskolan. Man lämnade även en rullator till en äldre man under ett av resans stopp. Men samtidigt såg de hur stor glädje det lilla de bidrog med gav. Något de alla lärde sig under resan var att ALLA verkligen kan göra skillnad.

Syftet med KRIS Halmstads second hand butik är att hjälpa människor tillbaka till en trygg, social samhörighet genom arbetsträning  samt stödet som KRIS kamratförening ger.  Second hand butiken är KRIS Halmstads andra sociala företag där 10% av vinsten går till välgörenhet.

Text: Carina Fröhnert
Textredigering: Mia Berndes
Foto: Carina Fröhnert, Carola Barath och Valentina Gunnarsson