Missbrukssituationen är skrämmande i Sverige!

Missbrukssituationen är skrämmande i Sverige!

Vi i KRIS hjälper dagligen människor som har fastnat i ett drogberoende och behöver hjälp att komma ur det och det är där vi har en viktig roll tillsammans med andra aktörer. Alla narkotikamissbrukare ska kunna nås av erbjudande om hjälp för sitt missbruk, vården och andra insatser måste vara av god kvalitet och insatserna mot missbruk måste vara långsiktiga och utan Substitutionsbehandling.
statligt_knark_SMS_VIT

Vi tycker att det som är skrämmande är att läkemedelsindustrin och de andra som skapar de här preparaten också introducerar dessa till människor i olika utsatta situationer, och dom vänder sig till oss och de organisationer som vi jobbar med och när vi i bla KRIS möter dessa människor och sen tar upp detta med vad vi möter i verkligheten så då blir vi bemötta med att vi inte vet vad vi pratar om, vi har inga utbildningar, att man inte då som professionell faktiskt börjar vidga sina vyer och ser faktiskt att de här människorna faktiskt har något att säga om de här preparaten, i ärlighetens namn, skall vi vänta i hundra år innan sjukvården och läkemedels- industrin har ett hum om vad Subutex, Metadon m.fl. ställer till med! Då är det massor med människoliv som hinner gå till spillo innan man börjar lyssna på andra människor som upplever det i verkligheten.

 Vi i KRIS vill minska nyrekryteringen till missbruket, få fler missbrukare att sluta. För att vi ska klara det måste vi arbeta tillsammans. Det krävs ett långsiktigt och kraftfullt arbete, därför är vi ofta ute i skolor och i andra sammanhang och föreläser, håller olika seminarium och försöker få våra politiker, ungdomar och andra vuxna att förstå hur allvarligt problemet egentligen är. Målet är att ungdomar och missbrukare ska stå bättre rustade att leva ett liv utan missbruk och kriminalitet. Det vi måste ändra på är det att så många unga människor tidigt fastnar i någon sorts missbruk och det gäller att förebygga på ett så tidigt stadium som möjligt. Fler drogfria mötesplatser som t.ex. KRIS måste skapas där ungdomar och vuxna kan träffas i en drogfri miljö, total drogfrihet är målet! Dessutom är det viktigt att utbudet av narkotika minskar och till slut upphör. Det gäller både den organiserade och den småskaliga narkotikabrottsligheten. Det kräver insatser av polis, tull och även Kriminalvård. Många intagna på fängelserna har ett tungt missbruk som ofta är en del av orsaken till kriminaliteten, en del av detta är att försöka förbättra kriminalvården. I dag lever ungefär 80 000 personer med någon sorts narkotikamissbruk i Sverige, varav 30 000 har ett tungt missbruk. Dopningsmissbrukets utbredning är mer osäker, men enligt Missbruksutredningen finns cirka 10 000 frekventa användare av olika dopingpreparat. Samhällets insatser når dessvärre endast en liten del av alla med ett beroende, stort eller litet, och Sverige har en med europeiska mått en mycket hög narkotikadödlighet sorgligt nog i det som skall vara ett välfärdssamhälle. Vi i KRIS jobbar vidare för att försöka förmå politiker och andra beslutsfattare att inse allvaret, då detta är en fråga som ligger oss varmt om hjärtat!

———————————————————————————————————–

Tabell Missbrukssituationen i Sverige

Alkohol

– Riskabel konsumtion 1 000 000

– Missbruk 780 000

– Beroende 330 000

Narkotika

– Riskabel konsumtion (någon gång) 77 000

– Beroende (vårdade för narkotikadiagnos) 29 500

Läkemedel

– Riskbruk (någon gång) 315 000

– Beroende 65 000

Dopningsmedel

– Riskabel konsumtion (någon gång) 1 %

– Missbruk och beroende (frekvent användning) 10 000

Blandmissbruk

– Tungt narkotika och alkohol 40 %

– Missbruksklienter med alkohol och narkotika (ASI) 25 %

(Källa: Regeringen.Socialdepartementet. Missbruksutredningen.)

————————————————————————————

Ex: 734 svenska dödsfall av Metadon/Subutex på fem år!

Metadon/Subutexdöden slår skrämmande nya rekord i Sverige. Förra året (2012) dog 190 personer av drogerna, på fem år har 734 personer dött. Drogförespråkarnas ”lösning” är att öka utskrivningen av metadon och Subutex ännu mer – ett fullständigt förakt för alla de som drabbats av psykiatrins langning av dödliga droger. Nu finns data om narkotikadödligheten i Sverige för år 2012. I den nya rapporten från Stockholms läns landsting kan man läsa att 190 personer förra året dog av metadon och Subutex (Buprenorfin). För tredje året i rad dör alltså fler personer av ”ersättningsdrogerna” än av heroin. 494 dödsfall kan kopplas till Subutex och metadon de sista tre åren, medan dödsfallen från heroin var 417. ”Metadondöden” har ökat med hela 150 procent under åren 2007-2012 (från 48 till 120), motsvarande ökning för Subutex är otroliga 218 procent (från 22 till 70). Den lösning som drogpropagandister och naiva politiker kört ut under flera år – där utbyggd ”behandling” med ersättningsdroger skulle rädda liv – har lett till rekordhög narkotikarelaterad dödlighet. Och medan de tragiska dödsfallen från heroin ligger på en relativt stabil nivå skjuter dödsfallen från metadon och Subutex rakt upp i höjden.

Hårda fakta är, att av den ökade narkotikadödligheten (327 till 523, +196 dödsfall) de sista tio åren (2003-2012), utgör dödsfallen från Metadon/Subutex hela 80 procent.

Det stora antalet dödsfall från ersättningsdrogerna är en katastrof; programmet läcker och skapar ett nytt missbruk; långt många fler, och en mycket högre andel missbrukare får dessa droger än vad Missbruksutredningen angav; kontrollen och uppföljningen av programmet är så gott som obefintlig.

Vägen Ut´s skribent rekommenderar förespråkare för legal langning och ökad tillgång på narkotika, som ”lösning” på missbruksproblemet, att de kanske borde göra ett studiebesök hos polisen i exempelvis Karlstad. Där berättar en hög tjänsteman från Värmlandspolisens ungdomsgrupp att:

”Bara i år (2012) har deras styrka på tio man plockat in 375 ungdomar, de yngsta 12-13 år. De sitter hemma i stora sällskap med skålar med vitt pulver eller tabletter, och ofta vet de inte ens vad de stoppar i sig.”

En fråga som ställts om missbruk av ”Spice” och liknande droger leder till tyngre missbruk, säger en polis att: ”Det är inte ovanligt, och där anser jag att Subutex, eller numera Suboxone, är en stor bov i dramat. Det är ett syntetiskt opiat i pillerform som ska användas för avvänjning från heroin, främst, men det finns väldigt mycket i omlopp just nu. Ett piller går för 400 kronor på gatan och det går att få tag i nästan vart som helst, detta är inte bara ett storstadsproblem som många kanske tror.”

Nu har 734 personer dött av Metadon och Subutex de sista fem åren, 190 av dem 2012. Det är ett hån mot alla dem som drabbats att kräva än mer av denna dödliga legala langning.

 

Vår information har kommit från följande länkar för kännedom.

http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/71/05/601ea169.pdf  http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/71/05/4a710efb.pdf                            http://www.vf.se/nyheter/karlstad/lagliga-droger-sprider-sig                         http://stad.org/2013/10/17/pressmeddelande-narkotikadodligheten-okade-kraftigt-i-stockholm-under-2012/
http://www.webfinanser.com/nyheter/2481924/734-svenska-dodsfall-av-metadonsubutex-pa-fem-ar/

Text: Roger Karlsson Uhrman