KRIS Karlstad

Förra året lades Karlstads KRIS förening ned men man insåg snart hur stort behovet var av en KRIS förening i stan. Sedan i somras är det full verksamhet med en helt ny styrelse. Ordföranden Caisa Andreasson Sjövall har tillsammans med styrelsemedlemmarna Timmy Sundström, Bosse Erdahl och Marie Gerdin själva varit aktiva KRISARE under många år och de kände att föreningen bör få leva kvar i staden.

Förutom de regelbundna anstaltsbesöken, muckhämtningarna och stöttningen till de som vill förändra sitt liv ordnar man även nattvandringar och föreläser i skolorna.  I lokalerna som finns i det gamla kårhuset kan medlemmarna ses över en kopp kaffe, där har föreningen ett café som håller öppet.

KRIS_LOGGA