Kristoffer Johansson, projektledare.
Kristoffer Johansson, projektledare.

Unga KRIS Power är ett helt nystartat projekt som drivs med stöd från Arvsfonden. Det är ett samarbete mellan Unga KRIS föreningar i Halmstad, Norrköping, Helsingborg och Arbetsförmedlingen. Projektet riktar sig till ungdomar/vuxna upp till 26 år som letar efter sysselsättning (praktik, arbete eller studier) och vill förändra sitt liv. Man vill ge dessa ungdomar en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden och inom Unga KRIS finns ett brett nätverk av företag som arbetar i flera olika branscher.  Det man kommer att göra rent praktiskt i projektet är att erbjuda lokala coacher till medlemmarna och förmedla studie-, praktik eller arbetsplatser. Man kommer även att erbjuda rådgivning från en lokal arbetsförmedlare, som hjälper till gällande exempelvis meritförteckning, hur man sköter sig bra på en intervju och liknande. 

Projektet är indelat i fem olika steg som gör det lätt för ungdomarna att uppnå varje delmål och bli stärkta i tron på sin egen kunskap. Till på köpet får deltagarna ECDL-datakörkortet, då man får lära sig datahantering och Officepaketet, vilket ytterligare förstärker chanserna till jobb eller väcker lust till vidare studier.

Alla ungdomar är välkomna att delta i projektet så länge de är drogfria och förbinder sig att vara nyktra. Unga KRIS erbjuder en drogfri daglig social miljö i vilken man aldrig behöver vara ensam. Unga KRIS vill genom projektet Unga KRIS Power hjälpa ungdomar med bakgrund eller erfarenhet av utanförskap så som till exempel missbruk, kriminalitet, dysfunktionella familjer, barn till missbrukare, föräldrar i fängelse. Dessa ungdomar behöver inte ha anmärkningar i brottsregistret för att kunna delta i projektet.

Ove Svensson på Högskolan i Halmstad har varit i kontakt med projektgruppen för att ta fram ett utbildningspaket som ska användas i projektet.

Foto: Joakim Berndes