RIKS KRIS på turne

Under hösten har förbundsordförande Christer Karlsson och vice förbundsordförande Ali Reunanen haft fullt upp med att representera KRIS i olika sammanhang. Inte mindre än tre utlandsbesök har det blivit och många nya spännande kontakter har knutits.

KRIS Karlstad

Förra året lades Karlstads KRIS förening ned men man insåg snart hur stort behovet var av en KRIS förening...