KRIS Hundhjälp Göteborg

I Göteborg har Susanne Hoffre dragit igång KRIS Hundhjälp. Ett projekt som går ut på att hjälpa de som har ekonomiska svårigheter att ändå kunna ta väl hand om sina älskade hundar. Behovet bland hundägarna är stort men så är också viljan att hjälpa.

Vägen UT 2012 Nr 3

Nu så är vårt nästa nummer precis färdigt och korrigerat. Vi har 3 fina reportage och ett dubbelt uppslag...