Pappaledighet

När Joakim Berndes (vår layoutare) går på pappaledighet i april så kommer Fredrik Sehlin från Umeå att ta över...