Friguiden i samarbete med KRIS

Ett samarbete mellan KRIS och Friprojektet inom Riksförbundet Attention har kommit till stånd. Samarbetet innebär bland annat att personer...