DN,s ledarsida är en farlig rådgivare

Vägen UT - Christer Renlid. Foto: Joakim Berndes

LEDARE:

”När vi ändå fått upp farten med fler sprutbyten och ska utreda Naloxon-sprej” Då anser Dagens Nyheters ledarskribent Amanda Sokolnicki det är dags för nästa steg, så kallade fixrum där missbrukare utan risk ska kunna ta sina heroinsprutor.

Det finns något obehagligt och ogenomtänkt när Amanda driver på att staten ska bistå heroinister med egna, så kallade fixrum. Hennes resonemang är förenklat och populistiskt som genomsyrar stora delar av texten. Heroinet blir inte mindre farligt bara för att det finns sjuksköterskor, rena sprutor och en särskild plats för ändamålet. Jag tror de flesta kan skriva under på att vi ska hjälpa människor som är sjuka. En person som regelbundet tar heroin är beroende och betraktas som sjuk och ska således få hjälp. Frågan är bara hur? Ska vi hjälpa människor ta livet av sig själva genom underlätta missbruket, med upprättande av fixrum, eller ska vi satsa på riktiga behandlingar som till slut leder till drogfrihet och ett avsevärt bättre liv. Jag intervjuade professor Fred Nyberg, beroendeforskare och senior professor Uppsala universitet, i samband med en konferens.

 Är svensk narkotikapolitik orsaken till ökad dödlighet bland missbrukare?
–Det finns mycket som talar för att det finns andra orsaker till detta än själva politiken. Att skylla på den svenska modellen är att göra det lätt för sig. I dag finns det många smärtpatienter som får legalt föreskrivna narkotiska preparat, som utvecklar ett beroende utan att ens snudda vid någon politik. Man skulle kunna vända på det och säga att den svenska narkotikapolitiken – räddat många att gå över styr.

 Antalet narkotikarelaterade dödsfall måste ses i ljuset av hur man analyserar dödsfallen
–Att vi har en ökning är ostridigt som jag ser det. Men att vi är nummer ett i Europa när det gäller narkotikarelaterad död – behöver inte alls vara sanningen, menar Fred. Vi har olika sätt att se på vad en narkotikarelaterad död omfattas av. Olika kriterier hur vi analyserar helt enkelt. För att kunna göra en rättvis bedömning måste alla länder ha en likvärdig standard på sitt tillvägagångssätt, vilket inte är fallet nu. I Sverige räknar vi in många fler aspekter en i många andra länder. Något av stor vikt och betydelse är preventionen. Hur vi förhindra att personer börjar missbruka, säger Nyberg

 Drogfria behandlingar är en bristvara – varför?
–Det är ett problem, det är alldelsels för enkelt att sätta in ett läkemedel i stället för en mer långdragen process med psykosocial terapi. Jag tycker det ska vara en självklarhet att en patient först ska prova en drogfri behandling först innan läkemedel sätts in.

Det ska finnas akuta reducerande åtgärder i form av Naloxon för att rädda liv vid överdoser. Relegeringens förslag att snabbutreda om bättre tillgänglighet av preparatet är välkommet. Men att att jämföra heroinmissbrukare med tobaksrökare som Amanda gör – är rent av oansvarigt.

 

Christer Renlid